Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-5,42 EUR
-0,61 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -6.00%
3m -7.03%
6m -8.82%
12m -14.03%
36m -19.63%
YTD -5.69%
max -12.19%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0896827978
 • zarządzający: Harald Sporleder
 • data uruchomienia jednostki: 12.03.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 20.10.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EONIA
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje lub dłużne papiery wartościowe. Do 100% aktywów może być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,76% od 1,05% do 3,35% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,23 od -0,27 do 0,05 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę