Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-1,85 EUR
-0,20 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.29%
3m -5.99%
6m -7.21%
12m -7.90%
36m -16.27%
YTD 0.98%
max -5.97%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0896827978
 • zarządzający: Harald Sporleder
 • data uruchomienia jednostki: 12.03.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 20.10.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EONIA
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje lub dłużne papiery wartościowe. Do 100% aktywów może być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,57% od 0,63% do 2,89% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,38 od -0,38 do 0,02 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę