Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Discovery Europe Strategy AT13 (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,11 EUR
+1,26 %
wycena na dzień 03.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.95%
3m -1.71%
6m -0.40%
12m 2.99%
36m -13.55%
YTD -3.25%
max -10.75%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1158111267
 • zarządzający: Harald Sporleder
 • data uruchomienia jednostki: 30.01.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 20.10.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 255,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: absolutnej stopy zwrotu
 • grupa: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% EONIA
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje lub dłużne papiery wartościowe. Do 100% aktywów może być tymczasowo utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę