Allianz Income and Growth AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,08 USD
-0,45 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.01%
3m 2.28%
6m 3.06%
12m 1.57%
36m 22.18%
YTD 12.24%
max 50.13%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0689472784
 • zarządzający: Doug Forsyth
 • data uruchomienia jednostki: 08.10.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji wysokodochodowych) również plasuje się w przedziale od 0% do 70%. Pozostałą część lokat stanowią depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Przynajmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe, których emitentami są przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,74% od 1,24% do 2,77% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,17 od -0,11 do 0,26 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę