Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,71 EUR
+1,37 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.85% 1.27% -/-
3m 20.43% 8.97% -/-
6m -0.28% -5.85% -/-
12m 3.01% -1.98% -/-
36m 12.63% 3.48% -/-
YTD -0.28% -5.85% -/-
max 24.43% 25.49% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1070113664
 • zarządzający: Doug Forsyth
 • data uruchomienia jednostki: 13.08.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 101 258,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji wysokodochodowych) również plasuje się w przedziale od 0% do 70%. Pozostałą część lokat stanowią depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Przynajmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe, których emitentami są przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę