Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Income and Growth AMg2 (HKD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs HKD
Strzalka_wzrost-01
+0,02 HKD
+0,19 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.66%
3m 18.99%
6m -0.75%
12m 2.70%
YTD 0.38%
max 6.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1629891620
 • zarządzający: Doug Forsyth
 • data uruchomienia jednostki: 14.07.2017 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2011 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: HKD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana miesięcznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 101 258,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stosuje politykę aktywnej alokacji. Od 0% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje. Udział dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji wysokodochodowych) również plasuje się w przedziale od 0% do 70%. Pozostałą część lokat stanowią depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Przynajmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery wartościowe, których emitentami są przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę