Allianz Little Dragons AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,18 USD
-0,18 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.98% -6.13% 2/26
3m 1.80% 1.16% 8/26
6m -3.51% -3.18% 14/26
12m -9.97% -3.82% 26/26
36m -5.26% 16.02% 25/25
YTD 3.73% 6.48% 22/26
max 14.50% 62.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0348767384
 • zarządzający: Dennis Lai
 • data uruchomienia jednostki: 12.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu zostanie zainwestowane bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych w akcje spółek o średniej i niskiej kapitalizacji, mających siedzibę lub realizujących większość swojej sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Japonii, Turcji i Rosji). Do 30% aktywów może być inwestowane na rynku chińskich akcji A. Średnia ważona kapitalizacja rynkowa funduszu będzie kształtować się między 60% a 170% średniej ważonej kapitalizacji rynkowej indeksu MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,44 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,57% od 2,76% do 4,02% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,02 od -0,02 do 0,26 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę