Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Little Dragons A2 (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+5,99 EUR
+2,13 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 9.11% 6.21% -/-
3m 30.70% 21.19% -/-
6m 7.57% -2.33% -/-
12m 10.83% 5.43% -/-
36m 6.47% 17.48% -/-
YTD 8.73% -0.94% -/-
max 86.74% 146.17% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0396102641
 • zarządzający: Raymond Chan
  Terence Law
  Siddharth Johri
 • data uruchomienia jednostki: 12.11.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 782,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu zostanie zainwestowane bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych w akcje spółek o średniej i niskiej kapitalizacji, mających siedzibę lub realizujących większość swojej sprzedaży w Azji (z wyłączeniem Japonii, Turcji i Rosji). Do 30% aktywów może być inwestowane na rynku chińskich akcji A. Średnia ważona kapitalizacja rynkowa funduszu będzie kształtować się między 60% a 170% średniej ważonej kapitalizacji rynkowej indeksu MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę