Allianz Europe Small Cap Equity IT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-1,22 EUR
-0,04 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.54% -2.93% 7/9
3m 6.84% 2.57% 1/9
6m 13.64% 7.06% 2/9
12m -5.77% -9.09% 3/9
36m 24.22% 18.36% 2/9
YTD 22.06% 13.27% 1/9
max 198.29% 160.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0293315965
 • zarządzający: Heinrich Ey
 • data uruchomienia jednostki: 15.09.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów bezpośrednio w akcje spółek z siedzibą w państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii. Nie więcej niż 25% aktywów funduszu może być inwestowane w dowolne papiery wartościowe bez ograniczeń geograficznych. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,47 od -0,00 do 0,83 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,39% od 3,59% do 4,39% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,15 od 0,03 do 0,21 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę