Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,12 USD
+0,87 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.51% 2.68% -/-
3m 28.61% 29.40% -/-
6m -8.68% -14.46% -/-
12m -0.36% -7.00% -/-
36m 15.37% -5.66% -/-
YTD -7.89% -13.90% -/-
max 38.90% 23.70% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1428086091
 • zarządzający: Heinrich Ey
 • data uruchomienia jednostki: 08.07.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.09.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 264,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 75% swoich aktywów bezpośrednio w akcje spółek z siedzibą w państwie członkowskim UE, Norwegii lub Islandii. Nie więcej niż 25% aktywów funduszu może być inwestowane w dowolne papiery wartościowe bez ograniczeń geograficznych. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę