Allianz US High Yield AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,07 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.59% 2.30% -/-
3m 2.55% 4.66% -/-
6m 3.96% 7.31% -/-
12m 3.96% 9.03% -/-
36m 11.69% 7.46% -/-
YTD 9.54% 8.84% -/-
max 34.98% 24.46% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0674994412
 • zarządzający: Doug Forsyth
 • data uruchomienia jednostki: 25.10.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.08.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% ICE BOFAML US High Yield Master II Index
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które w momencie zakupu stanowią inwestycje wysokodochodowe. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, nie mogą przekroczyć 20% środków subfunduszu. Subfundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą one być sprzedane w ciągu 6 miesięcy. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,97% - -
Sharpe'a 0,08 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę