Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz US High Yield AM (H2-SGD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs SGD
Strzalka_wzrost-01
+0,03 SGD
+0,47 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m -0.62%
3m 6.15%
6m -10.75%
12m -10.63%
36m -21.11%
YTD -10.75%
max -36.10%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0761598746
 • zarządzający: Doug Forsyth
 • data uruchomienia jednostki: 15.06.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.08.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: SGD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana miesięcznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 673,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych USA uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów subfunduszu jest inwestowane w papiery dłużne, emitowane lub gwarantowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które w momencie zakupu stanowią inwestycje wysokodochodowe. Papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach, nie mogą przekroczyć 20% środków subfunduszu. Subfundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą one być sprzedane w ciągu 6 miesięcy. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę