Allianz Global Hi-Tech Growth A (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,58 USD
-2,27 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.10% -4.41% 6/6
3m -2.54% 3.48% 6/6
6m 12.47% 18.94% 5/6
12m -7.48% 6.90% 6/6
36m 59.41% 91.06% 5/6
YTD 14.06% 20.64% 6/6
max 156.47% 296.02% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0348723411
 • zarządzający: Sebastian Thomas
 • data uruchomienia jednostki: 03.10.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Information Technology Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w bezpośrednio w akcje lub w instrumenty pochodne spółek z sektora technologii informacyjnych branżę będącą częścią tego sektora. Do 30% aktywów może być lokowane w akcje lub prawa poboru spółek, które do sektora technologii informacyjnych nie należą. Do 10% środków może być ulokowane w jednostki innych funduszy. Do 15% aktywów może być lokowane w depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,79% od 3,81% do 5,14% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,36 od 0,32 do 0,53 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę