Allianz Global Hi-Tech Growth A (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,10 USD
-0,37 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.37% -4.75% 2/6
3m 6.65% 5.05% 3/6
6m 4.31% 6.21% 4/6
12m -1.55% 6.21% 5/6
36m 49.92% 72.91% 5/6
YTD 21.64% 24.56% 4/6
max 173.51% 308.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0348723411
 • zarządzający: Sebastian Thomas
 • data uruchomienia jednostki: 03.10.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Information Technology Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w bezpośrednio w akcje lub w instrumenty pochodne spółek z sektora technologii informacyjnych branżę będącą częścią tego sektora. Do 30% aktywów może być lokowane w akcje lub prawa poboru spółek, które do sektora technologii informacyjnych nie należą. Do 10% środków może być ulokowane w jednostki innych funduszy. Do 15% aktywów może być lokowane w depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,10 bardzo słaby
odchylenie standardowe 5,35% od 4,26% do 5,35% fundusz o największej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,23 od 0,23 do 0,41 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę