Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Euro High Yield Bond A (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,08 EUR
-0,07 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.36% -0.11% -/-
3m 8.69% 9.59% -/-
6m -3.37% -4.52% -/-
12m -3.98% -2.59% -/-
36m -3.93% 2.32% -/-
YTD -3.39% -4.45% -/-
max 11.75% 70.00% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0482909818
 • zarządzający: Vincent Marioni
 • data uruchomienia jednostki: 09.02.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.02.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 721,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w obligacje wysokodochodowe denominowane w euro. Ekspozycja walutowa przekraczająca 10% całkowitej wartości aktywów funduszu wymaga zabezpieczenia do euro. Do 15% aktywów może być lokowane w papiery wartościowe z rynków wschodzących. Średnioważony okres zapadalności powinien wynosić od 1 roku do 9 lat. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę