Allianz Euro High Yield Bond AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,21 EUR
+0,13 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.57% 0.36% 4/8
3m 2.71% 2.60% 5/8
6m 4.58% 4.55% 5/8
12m 4.67% 4.00% 3/8
36m 9.56% 9.79% 5/8
YTD 7.56% 7.87% 6/8
max 66.85% 74.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0482909909
 • zarządzający: Vincent Marioni
 • data uruchomienia jednostki: 09.02.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.02.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w obligacje wysokodochodowe denominowane w euro. Ekspozycja walutowa przekraczająca 10% całkowitej wartości aktywów funduszu wymaga zabezpieczenia do euro. Do 15% aktywów może być lokowane w papiery wartościowe z rynków wschodzących. Średnioważony okres zapadalności powinien wynosić od 1 roku do 9 lat. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,22 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 1,14% od 1,14% do 1,35% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,35 od 0,27 do 0,37 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę