Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,61 PLN
+0,09 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.49% -0.03% -/-
3m 2.56% 2.11% -/-
6m 4.20% 3.51% -/-
12m 3.68% 1.73% -/-
36m 17.63% 10.23% -/-
YTD 5.38% 5.47% -/-
max 71.76% 60.04% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0551719049
 • zarządzający: Vincent Marioni
 • data uruchomienia jednostki: 18.07.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.02.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w obligacje wysokodochodowe denominowane w euro. Ekspozycja walutowa przekraczająca 10% całkowitej wartości aktywów funduszu wymaga zabezpieczenia do euro. Do 15% aktywów może być lokowane w papiery wartościowe z rynków wschodzących. Średnioważony okres zapadalności powinien wynosić od 1 roku do 9 lat. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę