Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,18 PLN
-0,03 %
wycena na dzień 19.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.63% 1.06% -/-
3m 2.01% 0.72% -/-
6m 6.49% 4.82% -/-
12m 6.44% 2.72% -/-
36m 17.40% 7.75% -/-
YTD 8.06% 6.40% -/-
max 76.13% 61.45% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0551719049
 • zarządzający: Vincent Marioni
 • data uruchomienia jednostki: 18.07.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 09.02.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained (HEC4)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w obligacje wysokodochodowe denominowane w euro. Ekspozycja walutowa przekraczająca 10% całkowitej wartości aktywów funduszu wymaga zabezpieczenia do euro. Do 15% aktywów może być lokowane w papiery wartościowe z rynków wschodzących. Średnioważony okres zapadalności powinien wynosić od 1 roku do 9 lat. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę