Allianz China Equity A (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,18 USD
-0,31 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -9.25% -11.24% 1/16
3m -3.77% -3.98% 8/16
6m 3.32% 5.74% 12/16
12m -15.30% -16.00% 7/16
36m 30.08% 40.86% 15/16
YTD 6.99% 8.21% 10/16
max 97.86% 113.19% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0348825331
 • zarządzający: Christina Chung
 • data uruchomienia jednostki: 30.09.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę w Chinach. Poza tym, aktywa mogą być także inwestowane do 30% w certyfikaty prawa poboru na akcje, certyfikaty na indeksy akcyjne i do 30% w pozostałe certyfikaty oraz do 30% w kwity depozytowe reprezentujące akcje spółek. Do 10% aktywów może być inwestowane w UCITS lub UCI. Fundusz ma prawo otwierać depozyty i nabywać instrumenty rynku pieniężnego, przy czym ich wartość wraz z wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego nie może przekroczyć 15% wartości aktywów. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,73 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,96% od 3,62% do 5,38% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,18 od 0,10 do 0,31 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę