Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz China Equity AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,41 USD
+2,99 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 11.26% 9.94% -/-
3m 25.71% 24.51% -/-
6m 11.08% 9.87% -/-
12m 16.49% 19.98% -/-
36m 28.34% 36.44% -/-
YTD 12.50% 12.11% -/-
max 41.30% 65.84% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0348827113
 • zarządzający: Christina Chung
 • data uruchomienia jednostki: 14.01.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.09.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 622,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI China T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę w Chinach. Poza tym, aktywa mogą być także inwestowane do 30% w certyfikaty prawa poboru na akcje, certyfikaty na indeksy akcyjne i do 30% w pozostałe certyfikaty oraz do 30% w kwity depozytowe reprezentujące akcje spółek. Do 10% aktywów może być inwestowane w UCITS lub UCI. Fundusz ma prawo otwierać depozyty i nabywać instrumenty rynku pieniężnego, przy czym ich wartość wraz z wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego nie może przekroczyć 15% wartości aktywów. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę