Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+4,69 USD
+0,44 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.13% 4.29% -/-
3m 15.78% 26.31% -/-
6m -17.58% -10.43% -/-
12m -9.92% -3.94% -/-
36m -3.23% -1.22% -/-
YTD -16.70% -9.77% -/-
max 6.13% 9.17% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1304665679
 • zarządzający: Jörg de Vries-Hippen
  Gregor Rudolph-Dengel
 • data uruchomienia jednostki: 02.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.03.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 USD
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 205,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek, które powinny zapewnić należytą stopę dywidendy oraz których emitentami są spółki z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę