Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+10,17 PLN
+1,40 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.38% 1.98% -/-
3m -3.70% -5.35% -/-
6m -4.99% -10.95% -/-
12m -7.59% -10.21% -/-
36m 24.49% 8.02% -/-
YTD 1.67% 3.47% -/-
max 81.84% 58.42% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0739341922
 • zarządzający: Jörg de Vries-Hippen
  Gregor Rudolph-Dengel
 • data uruchomienia jednostki: 26.03.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.03.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek, które powinny zapewnić należytą stopę dywidendy oraz których emitentami są spółki z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę