Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,79 PLN
+0,75 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.31% 2.64% -/-
3m -10.21% -3.24% -/-
6m -18.60% -10.96% -/-
12m -12.89% -2.27% -/-
36m -12.69% -1.65% -/-
YTD -19.78% -11.19% -/-
max 61.25% 68.21% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0739341922
 • zarządzający: Jörg de Vries-Hippen
  Gregor Rudolph-Dengel
 • data uruchomienia jednostki: 26.03.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.03.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 302,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek, które powinny zapewnić należytą stopę dywidendy oraz których emitentami są spółki z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę