Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CHF)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs CHF
Strzalka_spadek-01
-0,18 CHF
-0,19 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.66%
3m 13.00%
6m -18.27%
12m -14.09%
36m -12.41%
YTD -18.06%
max -3.93%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1512822880
 • zarządzający: Jörg de Vries-Hippen
  Gregor Rudolph-Dengel
 • data uruchomienia jednostki: 09.11.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 10.03.2009 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: CHF
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 205,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI Europe T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek, które powinny zapewnić należytą stopę dywidendy oraz których emitentami są spółki z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę