Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Oriental Income AT (SGD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs SGD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 SGD
+0,75 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 8.75%
3m 38.50%
6m 19.73%
12m 47.14%
36m 54.18%
YTD 20.48%
max 128.80%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0417516571
 • zarządzający: Stuart Winchester
 • data uruchomienia jednostki: 11.08.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: SGD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 564,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific Free T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje lub dłużne papiery wartościowe. Do 20% aktywów może być inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (asset-backed securities, ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities, MBS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę