Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Oriental Income - Ertrag Asien Pazifik - A2 (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,93 EUR
+1,86 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.81% 6.21% -/-
3m 39.69% 21.19% -/-
6m 16.36% -2.33% -/-
12m 45.88% 5.43% -/-
36m 58.19% 17.48% -/-
YTD 17.64% -0.94% -/-
max 60.67% 22.46% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1173936821
 • zarządzający: Stuart Winchester
 • data uruchomienia jednostki: 16.03.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 564,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific Free T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 50% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje lub dłużne papiery wartościowe. Do 20% aktywów może być inwestowane w papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach (asset-backed securities, ABS) lub papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (mortgage-backed securities, MBS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę