Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Best Styles Euroland Equity A (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,07 EUR
+0,82 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.98% 0.95% -/-
3m 24.19% 21.75% -/-
6m -13.33% -10.94% -/-
12m -9.75% -4.96% -/-
36m -10.44% -1.09% -/-
YTD -13.12% -10.63% -/-
max 35.40% 86.37% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0178439401
 • zarządzający: Andreas Domke
 • data uruchomienia jednostki: 01.06.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.07.2005 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 498,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Kraje, w których znajdują się siedziby spółek - emitentów akcji, muszą należeć do kategorii krajów rozwiniętych. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę