Allianz Best Styles Euroland Equity AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.20% -3.50% 18/43
3m -0.77% -1.29% 18/43
6m 1.68% 1.73% 24/43
12m -5.51% -3.25% 28/42
36m 21.34% 14.04% 9/41
YTD 11.00% 11.95% 26/43
max 2.90% 26.08% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0178439310
 • zarządzający: Andreas Domke
 • data uruchomienia jednostki: 04.06.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.07.2005 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Kraje, w których znajdują się siedziby spółek - emitentów akcji, muszą należeć do kategorii krajów rozwiniętych. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,59 od -0,00 do 1,11 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,12% od 2,54% do 4,37% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,04 do 0,30 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę