Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,14 EUR
+1,68 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 10.91% 6.60% -/-
3m 29.82% 20.43% -/-
6m 12.41% -3.41% -/-
12m 20.09% 3.80% -/-
36m 29.46% 16.31% -/-
YTD 13.34% -2.19% -/-
max 29.56% 24.37% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0348814566
 • zarządzający: Yuming Pan
 • data uruchomienia jednostki: 05.06.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 073,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje wysokodochodowych lub niedowartościowanych spółek z siedzibą w Azji, z wyłączeniem Japonii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 30% aktywów może być utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę