Allianz Total Return Asian Equity AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,01 USD
+0,03 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.78% -6.13% 5/26
3m 2.80% 1.16% 5/26
6m -1.45% -3.18% 6/26
12m -0.76% -3.82% 6/26
36m 13.45% 16.02% 17/25
YTD 7.97% 6.48% 6/26
max 109.16% 115.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0348816934
 • zarządzający: Yuming Pan
 • data uruchomienia jednostki: 03.10.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje wysokodochodowych lub niedowartościowanych spółek z siedzibą w Azji, z wyłączeniem Japonii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 30% aktywów może być utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,44 słaby
odchylenie standardowe 3,73% od 2,65% do 4,02% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,00 do 0,23 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę