Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Total Return Asian Equity AT (HKD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs HKD
Strzalka_wzrost-01
+0,22 HKD
+1,20 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 11.09%
3m 35.75%
6m 13.54%
12m 21.51%
36m 28.77%
YTD 15.02%
max 85.30%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0797268264
 • zarządzający: Yuming Pan
 • data uruchomienia jednostki: 17.07.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 03.10.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: HKD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 073,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje wysokodochodowych lub niedowartościowanych spółek z siedzibą w Azji, z wyłączeniem Japonii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 30% aktywów może być utrzymywane w formie depozytów lub inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę