Allianz Asia Pacific Equity A (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,08 EUR
+0,32 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.06% -5.30% 6/26
3m 2.33% 1.78% 9/26
6m -1.14% -0.85% 15/26
12m -4.57% 0.43% 24/26
36m 7.96% 19.46% 22/25
YTD 8.95% 10.00% 17/26
max 150.80% 251.00% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0204480833
 • zarządzający: Raymond Chan
 • data uruchomienia jednostki: 11.01.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.01.2005 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w krajach azjatyckich (oprócz Japonii), w Nowej Zelandii lub w Australii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być zainwestowane w zamienne papiery wartościowe, z czego max. 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,44 bardzo słaby
odchylenie standardowe 3,53% od 2,76% do 4,02% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,12 od 0,04 do 0,30 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę