Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Global Equity CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,15 EUR
-0,86 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.06% 0.02% -/-
3m 22.27% 18.14% -/-
6m -4.28% -7.62% -/-
12m 2.56% -0.77% -/-
36m 21.41% 12.20% -/-
YTD -3.36% -6.89% -/-
max 72.40% 66.50% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0101258399
 • zarządzający: Paul Schofield
 • data uruchomienia jednostki: 04.06.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.06.2000 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 877,3 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub miejsce głównej działalności w krajach rozwiniętych. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę