Allianz Global Equity AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,05 USD
-0,31 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -3.77% -3.72% 33/49
3m 2.42% 0.24% 9/49
6m 4.14% 1.24% 13/49
12m 1.58% -1.63% 9/44
36m 29.76% 20.49% 6/43
YTD 16.85% 11.57% 6/48
max 75.85% 93.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0101244092
 • zarządzający: Lucy MacDonald
 • data uruchomienia jednostki: 29.12.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 13.06.2000 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów lokowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub miejsce głównej działalności w krajach rozwiniętych. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,84 od -0,00 do 1,51 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,55% od 2,25% do 3,71% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,22 od 0,02 do 0,29 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę