Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Global Agricultural Trends CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,28 EUR
-0,25 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.33% 2.53% -/-
3m 4.75% 21.60% -/-
6m -15.53% -0.66% -/-
12m -16.12% 7.92% -/-
36m -12.98% 22.49% -/-
YTD -16.01% -0.48% -/-
max 9.83% 79.91% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0342689832
 • zarządzający: Jeffrey Parker
 • data uruchomienia jednostki: 07.07.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.04.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 307,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 66% DAXglobal Agribusiness Index T.R. + 33% [MSCI ACWI Food & Staples Retailing + Beverages + Food Products + Tobacco + Water Utilities T.R. Net, MSCI weighted]
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału. Minimum 90% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje i podobne papiery wartościowe spółek, które korzystają pośrednio lub bezpośrednio z rozwoju sektorów produkcji surowcowej lub przetwórstwa i dystrybucji. Do 35% aktywów może być inwestowane w spółki z siedzibą na rynkach wschodzących. Oprócz tego, funduszu może inwestować w inne akcje i podobne papiery wartościowe. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę