Allianz Global Agricultural Trends AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,16 USD
+1,49 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.42% 3.74% 13/13
3m -12.13% -3.85% 13/13
6m -8.06% -6.73% 7/13
12m -17.73% -13.95% 9/13
36m 0.56% 28.71% 12/12
YTD 6.24% 4.51% 3/13
max 7.20% -2.48% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0342689089
 • zarządzający: Bryan Agbabian
 • data uruchomienia jednostki: 01.04.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.04.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 66% DAXglobal Agribusiness Index T.R. + 33% [MSCI ACWI Food & StaplesRetailing + Beverages + Food Products+ Tobacco + Water Utilities T.R. Net,MSCI weighted]
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału. Minimum 90% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje i podobne papiery wartościowe spółek, które korzystają pośrednio lub bezpośrednio z rozwoju sektorów produkcji surowcowej lub przetwórstwa i dystrybucji. Do 35% aktywów może być inwestowane w spółki z siedzibą na rynkach wschodzących. Oprócz tego, funduszu może inwestować w inne akcje i podobne papiery wartościowe. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,38 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 3,46% od 2,84% do 9,94% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,14 od -0,14 do 0,10 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę