Allianz Global Agricultural Trends AT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,06 USD
+0,54 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.51% -3.96% 4/13
3m 1.65% 7.73% 6/13
6m -0.36% 3.40% 6/13
12m -6.41% 6.33% 9/13
36m -7.42% 11.41% 11/13
YTD 10.01% 16.03% 9/13
max 11.00% 8.28% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0342689089
 • zarządzający: Bryan Agbabian
 • data uruchomienia jednostki: 01.04.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.04.2008 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 66% DAXglobal Agribusiness Index T.R. + 33% [MSCI ACWI Food & StaplesRetailing + Beverages + Food Products+ Tobacco + Water Utilities T.R. Net,MSCI weighted]
 • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału. Minimum 90% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje i podobne papiery wartościowe spółek, które korzystają pośrednio lub bezpośrednio z rozwoju sektorów produkcji surowcowej lub przetwórstwa i dystrybucji. Do 35% aktywów może być inwestowane w spółki z siedzibą na rynkach wschodzących. Oprócz tego, funduszu może inwestować w inne akcje i podobne papiery wartościowe. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,04 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,13% od 2,51% do 6,63% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,10 do 0,29 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę