Allianz Europe Equity Growth IT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,93 EUR
+0,03 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.28% -2.90% 20/43
3m 6.00% 2.63% 5/43
6m 13.24% 8.23% 6/42
12m -1.62% -5.33% 7/42
36m 21.18% 16.22% 10/41
YTD 18.89% 12.85% 3/43
max 202.35% 49.90% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0256881128
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
 • data uruchomienia jednostki: 04.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,49 od -0,00 do 1,04 bardzo dobry
odchylenie standardowe 3,73% od 1,96% do 3,86% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,05 do 0,25 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę