Allianz Europe Equity Growth IT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+44,15 EUR
+1,68 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.64% 2.04% 29/42
3m -8.59% -5.23% 39/42
6m -15.02% -10.73% 39/42
12m -12.04% -12.61% 17/42
36m 10.05% 11.04% 20/41
YTD 3.58% 3.77% 29/43
max 163.43% 37.84% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0256881128
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
 • data uruchomienia jednostki: 04.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,03 od -0,00 do 0,69 dobry
odchylenie standardowe 4,12% od 2,66% do 4,66% wysoka zmienność
Sharpe'a -0,04 od -0,18 do 0,06 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę