Allianz Europe Equity Growth AT (H-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+12,13 PLN
+1,58 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.38% 1.98% -/-
3m -8.29% -5.35% -/-
6m -14.80% -10.95% -/-
12m -11.03% -10.21% -/-
36m 19.14% 8.02% -/-
YTD 3.38% 3.47% -/-
max 92.00% 59.12% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0678959247
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
 • data uruchomienia jednostki: 23.03.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę