Allianz Europe Equity Growth AT (H-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-5,78 PLN
-0,65 %
wycena na dzień 20.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.02% -1.19% -/-
3m 8.41% 3.72% -/-
6m 10.98% 6.86% -/-
12m 0.51% -4.17% -/-
36m 32.21% 16.61% -/-
YTD 20.00% 13.89% -/-
max 122.86% 75.15% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0678959247
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
 • data uruchomienia jednostki: 23.03.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę