Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Europe Equity Growth AT (H2-USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,12 USD
+0,58 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.92% -1.03% -/-
3m 20.13% 19.57% -/-
6m 0.68% -9.57% -/-
12m 12.84% -3.75% -/-
36m 29.71% -1.08% -/-
YTD 1.18% -9.64% -/-
max 106.50% 33.87% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0857590862
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
 • data uruchomienia jednostki: 06.12.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 27 318,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę