Allianz Euroland Equity Growth W (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+9,65 EUR
+0,44 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.15% 3.88% 37/43
3m 11.96% 12.19% 28/43
6m -6.52% -0.95% 41/42
12m -3.70% 0.92% 34/42
36m 17.34% 17.26% 17/41
YTD 13.31% 13.60% 30/43
max 121.70% 51.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0256884577
 • zarządzający: Andreas Hildebrand
 • data uruchomienia jednostki: 02.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Eurozone LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI, które są funduszami rynku pieniężnego lub akcyjnymi, realizującymi strategię bezwzględnego zwrotu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,02 od -0,00 do 0,64 dobry
odchylenie standardowe 4,28% od 2,68% do 4,51% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od 0,02 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę