Allianz Euroland Equity Growth W (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+2,30 EUR
+0,10 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.34% -2.90% 9/43
3m 5.88% 2.63% 6/43
6m 10.25% 8.23% 15/42
12m -6.27% -5.33% 26/42
36m 18.93% 16.22% 14/41
YTD 16.26% 12.85% 10/43
max 127.48% 50.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0256884577
 • zarządzający: Andreas Hildebrand
 • data uruchomienia jednostki: 02.10.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Eurozone LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI, które są funduszami rynku pieniężnego lub akcyjnymi, realizującymi strategię bezwzględnego zwrotu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,29 od -0,00 do 1,02 dobry
odchylenie standardowe 4,16% od 2,58% do 4,37% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,13 od -0,09 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę