Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Euroland Equity Growth CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+1,54 EUR
+0,66 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.28% -0.59% -/-
3m 20.06% 15.39% -/-
6m -1.56% -10.39% -/-
12m 8.19% -3.98% -/-
36m 13.54% 0.08% -/-
YTD -0.76% -10.13% -/-
max 131.85% 44.77% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0256840793
 • zarządzający: Andreas Hildebrand
 • data uruchomienia jednostki: 02.11.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 141,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Eurozone LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI, które są funduszami rynku pieniężnego lub akcyjnymi, realizującymi strategię bezwzględnego zwrotu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę