Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Euroland Equity Growth AT (H2-USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,25 USD
+1,40 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.50% 4.29% -/-
3m 29.83% 26.31% -/-
6m -0.88% -10.43% -/-
12m 11.83% -3.94% -/-
36m 23.53% -1.22% -/-
YTD -0.06% -9.77% -/-
max 80.60% 8.54% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0980739220
 • zarządzający: Andreas Hildebrand
 • data uruchomienia jednostki: 04.12.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.10.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 10 141,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Eurozone LargeMidCap Growth Net T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach należących do Europejskiej Unii Walutowej. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI, które są funduszami rynku pieniężnego lub akcyjnymi, realizującymi strategię bezwzględnego zwrotu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę