Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Low Volatility Total Return Equity Portfolio I (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,33 PLN
-0,33 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.72% -0.53% -/-
max -1.29% 5.02% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU2106584241
 • zarządzający: Kent Hargis
  Sammy Suzuki
 • data uruchomienia jednostki: 05.05.2020 r.
 • data uruchomienia funduszu: 05.05.2020 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 PLN
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 618,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% ICE BofA Merrill Lynch 3-Month U.S. Treasury Bill
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe spółek na rynkach rozwiniętych. Fundusz dąży do ograniczenia ekspozycji na rynku udziałowych papierów wartościowych (beta) do zera lub bliskiej zeru za pomocą instrumentów pochodnych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka, w tym ekspozycji na rynku udziałowych papierów wartościowych

Zobacz także

↑ na górę