Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,05 PLN
+1,00 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.22% -0.07% -/-
3m 12.08% 9.35% -/-
6m -7.53% 2.57% -/-
12m 1.18% 12.11% -/-
YTD -6.27% 5.03% -/-
max 4.87% 15.61% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1404936350
 • zarządzający: Kurt Feuerman
  Anthony Nappo
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.10.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 13 873,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje giełdowe ze Stanów Zjednoczonych wyselekcjonowe ze względu na ich potencjał długoterminowego wzrostu. Pozycje są często dostosowywane w zależności do firmy, rynku i czynników ekonomicznych, by zapewnić wysokie bezpieczeństwo transakcji. Fundusz może też, w ograniczonym stopniu, inwestować w akcje spoza Stanów Zjednoczonych i w podobne instrumenty finansowe takie jak fundusze inwestycyjne typu ETF. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę