Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,45 PLN
+0,44 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.92% 0.63% -/-
3m 6.47% 14.04% -/-
6m -2.48% 4.07% -/-
12m 1.57% 13.21% -/-
YTD -2.14% 5.60% -/-
max 3.61% 16.24% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1404937671
 • zarządzający: Kurt Feuerman
  Anthony Nappo
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.03.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 068,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek ze Stanów Zjednoczonych o średniej i dużej kapitalizacji. Fundusz będzie zajmował zarówno długie jak i krótkie pozycje. W długie pozycje zainwestowane będzie między 30% a 70% aktywów. Fundusz dąży do minimalizowania zmienności zysków poprzez dywersyfikację branżową, zarządzając długimi i krótkimi pozycjami oraz wykorzystując gotówkę i jej ekwiwalenty. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu dodatkowej ekspozycji, efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę