Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,57 PLN
+0,57 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.08% 1.60% -/-
3m 11.12% 13.75% -/-
6m -9.99% -4.27% -/-
12m -3.86% 4.93% -/-
YTD -10.20% -3.96% -/-
max -1.00% 4.30% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877330495
 • zarządzający: Kent Hargis
  Sammy Suzuki
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.12.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 15 325,0 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek na rynkach rozwiniętych, ale może również inwestować w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedziby w krajach rynków wschodzących. Fundusz dąży do identyfikowania papierów wartościowych, które według niego są mniej ryzykowne od otoczenia rynkowego, oferują korzystny potencjał długofalowego wzrostu oraz mają atrakcyjną wycenę. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę