Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - International Technology Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,23 PLN
-0,16 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.67% 10.78% -/-
3m 39.03% 33.50% -/-
6m 22.05% 29.97% -/-
12m 37.23% 48.71% -/-
YTD 26.23% 36.11% -/-
max 41.76% 53.45% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877330222
 • zarządzający: Samantha S. Lau
  Lei Qiu
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.08.2006 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 671,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora technologicznego
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Information Technology Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek, które powinny czerpać korzyści z postępu technologicznego. Fundusz może inwestować w akcje spółek na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę