Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - India Growth Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,87 PLN
-1,14 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.02% 5.80% -/-
3m 22.98% 14.97% -/-
6m -18.66% -10.93% -/-
12m -20.41% -10.57% -/-
YTD -19.27% -11.58% -/-
max -24.53% -11.14% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877330149
 • zarządzający: Laurent Saltiel
  Guojia Zhang
  Sergey Davalchenko
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.06.2009 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 533,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji indyjskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Indie
 • benchmark: 100% Bombay Stock Exchange 200 Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje firm mających siedzibę lub prowadzących znaczną część działalności w Indiach. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę