Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Global Income Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,43 PLN
+0,43 %
wycena na dzień 22.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.23% 1.48% -/-
3m -7.58% 1.97% -/-
6m -4.46% 5.63% -/-
12m -0.38% 8.61% -/-
YTD -5.32% 6.77% -/-
max 0.35% 9.80% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877330065
 • zarządzający: Scott DiMaggio
  Gershon Distenfeld
  Jorgen Kjaersgaard
  Matthew S. Sheridan
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.05.2017 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 359,3 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne emitentów z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może elestycznie dostosowywać inwestycje w różne regiony i sektory i inwestować w różnorodne papiery dłużne takie jak: emitowane przez przedsiębiorstwa, rządowe, państwowe, hipoteczne, wspierane aktywami i inne. Fundusz może inwestować znaczną część aktywów w hipoteczne papiery wartościowe i papiery wartościowe wspierane aktywami. Fundusz może inwestować w różne waluty, ale przy normalnej sytuacji na rynku będzie inwestował przynajmniej 75% aktywów w papiery wartościowe w dolarach amerykańskich. Fundusz inwestuje zarówno w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym jak i bardziej ryzykowne papiery dłużne poniżej ratingu inwestycyjnego. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu dodatkowej ekspozycji, efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę