Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,47 PLN
+1,64 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.04% 1.10% -/-
3m 11.63% 11.68% -/-
6m -17.94% -6.51% -/-
12m -11.19% 1.22% -/-
YTD -16.67% -5.82% -/-
max -10.22% 1.86% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877329562
 • zarządzający: Tawhid Ali
  Andrew Birse
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.09.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 5 461,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% MSCI EMU Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek, które mają swoją siedzibę lub prowadzą znaczące działania gospodarcze w krajach strefy euro. Ma on na celu identyfikowanie papierów wartościowych, które według niego oferują korzystne perspektywy atrakcyjnych zwrotów. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę