Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,24 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.08% 2.63% -/-
3m 16.05% 3.13% -/-
6m -6.01% 4.14% -/-
12m -2.19% 7.21% -/-
YTD -5.82% 4.28% -/-
max -0.06% 9.07% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1404937168
 • zarządzający: Gershon Distenfeld
  Jorgen Kjaersgaard
  Will Smith
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 15.03.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 552,3 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Euro High Yield 2% Issuer Constrained Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego emitentów korporacyjnych i państwowych. Fundusz może inwestować do 20% aktywów w papiery dłużne emitentów państwowych z krajów rozwijających się. Przynajmniej 85% aktywów będzie denominowane lub zabezpieczone w walutach europejskich. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu dodatkowej ekspozycji, efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę