Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,32 PLN
+0,32 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.86% 0.26% -/-
3m 10.04% 5.76% -/-
6m -7.42% -1.86% -/-
12m -4.82% 0.18% -/-
YTD -7.33% -0.90% -/-
max -1.12% 3.22% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877329489
 • zarządzający: Christian DiClementi
  Brad Gibson
  Shamaila Khan
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 22.02.2012 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 1 078,2 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje przynajmniej 80% aktywów w papiery dłużne wydane przez emitentów z krajów rozwijających się lub denominowane w walucie kraju rozwijającego się. Fundusz może inwestować zarówno w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym jak i bardziej ryzykowne papiery dłużne a ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu dodatkowej ekspozycji, efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę