Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB SICAV I - American Growth Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged)
AB Sicav I PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,17 PLN
+0,93 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.90%
3m 22.10%
6m 11.48%
12m 22.98%
YTD 13.22%
max 26.63%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1877328838
 • zarządzający: Frank Caruso
  John H. Fogarty
  Vinay Thapar
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 19 343,5 mln PLN (05.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich dużych spółek
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% Russell 1000 Growth Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w akcje dużych firm ze Stanów Zjednoczonych. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę