Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 (Acc) (PLN) (hedged)
AB FCP I PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,14 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.28% -0.87% -/-
3m 10.17% 2.36% -/-
6m -10.58% -1.36% -/-
12m -6.98% 2.00% -/-
YTD -10.21% -0.59% -/-
max -5.28% 2.89% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AllianceBernstein L.P.
 • ISIN: LU1417866529
 • zarządzający: Gershon Distenfeld
  Shamaila Khan
  Douglas J. Peebles
  Matthew S. Sheridan
 • data uruchomienia jednostki: 11.04.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 22.09.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 7 500 PLN
 • następna wpłata: 3 000 PLN
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 71 992,4 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych High Yield
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje głównie w bardziej ryzykowne papiery dłużne emitentów z dowolnego kraju o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego. Przy wyborze inwestycji fundusz będzie kładł nacisk na emitentów korporacyjnych ze Stanów Zjednoczonych oraz na emitentów rządowych i przedsiębiorstwa z krajów rozwijających się. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe w innych walutach niż dolar amerykański, również w walutach krajów rozwijających się. Fundusz może inwestować w instrumenty pochodne w celu dodatkowej ekspozycji, efektywnego zarządzania portfelem i zabezpieczenia przed ryzykiem.

Zobacz także

↑ na górę